Besluit Wob-verzoek belastingverdrag Kenia

Besluit op een verzoek om documenten over het belastingverdrag tussen Nederland en Kenia. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).