Kamerbrief over rapport adviescommissie AOW Suriname

Minister Koolmees (SZW) stuurt een brief dat hij ernaar streeft de Tweede Kamer een kabinetsreactie te geven op het eindrapport van de adviescommissie “Onverplichte tegemoetkoming ouderen van Surinaamse herkomst”, na ontvangst van de voorlichting van de Raad van State.