Beantwoording vragen Schriftelijk Overleg Landbouw- en Visserijraad 5 oktober 2021

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen gesteld tijdens het Schriftelijk Overleg Landbouw- en Visserijraad 5 oktober 2021.