Nader rapport wijziging belastingverdrag Nederland-Duitsland

Minister Knapen (BZ) reageert op het advies van de Raad van State over het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 12 april 2012 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen.