Kamerbrief verlenging Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19

Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over de aanpassing van de vervaldatum van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 naar 1 juli 2022.