Besluit (Engelstalig) op Wob-verzoek over antwoord Europese Commissie juridische procedure tussen Nederland en RWE

Besluit op een verzoek om informatie over het antwoord van de Europese Commissie (EC) aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) naar aanleiding van de brief over de juridische procedure 'Staat der Nederlanden tegen energiebedrijf RWE AG' voor het Oberlandesgericht Köln. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).