Besluit op uw Wob-verzoek over normenkader waardevermindering motorvoertuigen

Besluit op een verzoek om informatie over het normenkader voor de waardevermindering van motorvoertuigen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).