Besluit op Wob-verzoek over subsidieaanvraag Demonstratie Energie Innovatie

Besluit op een verzoek om informatie over een subsidieaanvraag voor Demonstratie Energie Innovatie (DEI). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).