Kamerbrief over uitwerking coalitieakkoord onderdeel Klimaat en Energie

Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer een brief over de uitwerking van de Klimaat en Energie-paragraaf uit het coalitieakkoord.