Monitoring bandenspanning - de derde monitoringsmeting (3-meting)

Periodiek onderzoek uit naar de ontwikkeling van de bandenspanning van Nederlandse auto’s. De focus ligt op de correctheid van de bandenspanning in relatie tot de voorgeschreven adviesspanning. Dit rapport beschrijft de resultaten en bevindingen van de derde monitoringsmeting.