Voorstellen Onafhankelijkheid i.r.t. oneigenlijke bestuurlijke inmenging

Rapport over de mate waarin oneigenlijke bestuurlijke inmenging bij aanpak milieucriminaliteit plaatsvindt. Er worden voorstellen gedaan om deze inmenging te voorkomen dan wel tegen te gaan.