Kamerbrief over het voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag

Minister Hoekstra (BZ) informeert de Tweede Kamer over het voornemen voor een uitvoeringsverdrag. Het betreft een uitvoeringsverdrag tot wijziging van een Administratief Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bangladesh over het project 'Support to the Implementation of the Bangladesh Delta Plan 2100'. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.