Besluit op bezwaar betreffende verzoek om openbaarmaking van informatie inzake de Toolbox extremisme

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 8 juni 2023 een besluit genomen op een bezwaar betreffende een verzoek om openbaarmaking van informatie. Het verzoek betreft informatie over de Toolbox extremisme.