Besluit Woo-verzoek TNO-onderzoek afbakening modellering depositiebijdragen

Besluit op een verzoek om eerdere versies van het TNO-rapport ‘Afbakening in de modellering van de depositiebijdragen van individuele projectbijdragen (Fase 2)’. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).