Goedkeuring kabinetssteun aan Nederlandse micro- en nano-elektronica innovaties

Nederlandse startups, mkb-toeleveranciers, grootbedrijven en kennisinstellingen kunnen gaan deelnemen aan de zogenoemde IPCEI, Important Project of Common European Interest, op het gebied van micro-elektronica. De Europese Commissie heeft vandaag de ingediende Nederlandse projecten goedgekeurd. Het kabinet draagt zelf 230 miljoen euro bij aan het ontwikkelen van innovaties zoals radar-, 6G-technologie, geavanceerde machines en testen voor halfgeleiderindustrie.

Voor deze IPCEI heeft de Europese Commissie goedkeuring verleend aan publieke steun voor 68 projecten in veertien EU-lidstaten waaronder Nederland. Het gaat om een bedrag van in totaal 8,1 miljard euro waar ook circa 13,7 miljard euro aan private investeringen in deze projecten bovenop komt.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “Dit is goed nieuws voor ons bedrijfsleven en de kabinetsinzet om Nederland concurrerend en innovatief toonaangevend te houden. We ondersteunen met deze IPCEI nieuwe slimme technologieën vanuit de Nederlandse high tech (maak)industrie en stimuleren zo ook extra private investeringen hier in. Voor deze sector is er bovendien via het Nationaal Groeifonds veel extra financiële armslag beschikbaar om een sterk en innovatief ondernemersklimaat te realiseren.”

Nederlandse projecten

Het gaat om vijf goedgekeurde innovatieve Nederlandse projecten: radar- en 6G-technologie (beiden NXP), realiseren van de nieuwste machines voor geavanceerde halfgeleider productie (ASML en Nearfield Instruments), ontwikkelingen voor innovaties in het testen van halfgeleiders (Thermo Fisher). Het zesde project - geïntegreerde fotonica oplossingen (SMART Photonics) - heeft zich uit eigen beweging uit de IPCEI teruggetrokken.

Deze IPCEI is een belangrijk voor de Nederlandse halfgeleiderindustrie. Nederland heeft een sterke wereldwijde positie binnen deze industrie, wil dit concurrentievoordeel graag behouden en verder versterken. Dit is nodig, want mondiaal is een sterke concurrentiestrijd gaande in deze technologie die onze positie onder druk zet. 

Halfgeleiders zijn een cruciale sleuteltechnologie en doorslaggevend voor een moderne digitale en duurzame samenleving die Nederland wil zijn. Halfgeleiders zijn onmisbaar in communicatie toepassingen (5G/6G), de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) en in de verduurzaming van de auto-industrie. Zo zitten er al ruim 3.000 chips in een elektrische auto.