Reactie op aangehouden motie inzake onderzoek uit te zetten naar de gezondheid van omwonenden als gevolg van industrie