Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid

Kamerbrief waarin de minister de visie op de toekomst van het Europees visserijbeleid aanbiedt. Er heeft een brede discussie met vissers, natuurbeschermingorganisaties en andere belanghebbenden plaatsgevonden.