Vis, als duurzaam kapitaal

Nederlandse visie op de toekomst van het Europees visserijbeleid. Voorafgaand aan het opstellen van deze visie heeft er een brede discussie met vissers, natuurbeschermingorganisaties en andere belanghebbenden plaatsgevonden.