Rouvoet roemt Rotterdamse combi-aanpak jeugdwerkloosheid en buurtveiligheid

Minister Rouvoet is lovend over het Rotterdamse project "Watch Out". Jongeren krijgen in dit project een opleiding of baan in de beveiliging aangeboden. 'Het is een prachtig voorbeeld van hoe je jongerenbeleid en wijkenaanpak kunt combineren', zei Rouvoet vanmiddag in de Kuip tijdens de conferentie "Watch out werkt!".

Watch out is een project met ruim 140 werk- en opleidingsplaatsen in 8 (deel)gemeenten binnen de regio Rotterdam Rijnmond. Een reactie op de nieuwe Wet Investeren in Jongeren (WIJ). De wet bepaalt dat jongeren tot 27 jaar moeten werken of leren. Het recht op bijstand is vervangen door recht op een werk-leeraanbod. Instanties van (deel)gemeenten werken hierbij samen met woningcorporaties, beveiligingsbedrijven en de politie.

Rouvoet prees Watch out omdat het project drie vliegen in één klap slaat: 'Het helpt jongeren aan werkervaring en een diploma. Werkgevers krijgen goed opgeleide en ingewerkte werknemers. En de samenleving is erbij gebaat, omdat de veiligheid op straat erdoor vergroot wordt.'

Rouvoet is enthousiast over het Rotterdamse project, omdat Watch Out op lokaal en regionaal niveau een verbinding legt tussen twee specifieke speerpunten van het kabinet: jongerenbeleid en de wijkenaanpak: 'Het is het motto ‘samen werken, samen leven’ in de praktijk. Juist in deze tijd van economische crisis is het van groot belang dat jongeren een opleiding volgen en afmaken. En dat ze een baan vinden en behouden. Tegelijkertijd blijven we hard werken aan verbetering van de leefbaarheid in de wijken en de veiligheid op straat. De jongeren van Watch Out weten beide doelstellingen perfect te combineren. Laat uw aanpak een inspiratie voor andere gemeenten zijn.'