Rouvoet: ‘Watch Out toont de kracht van samenwerking’

Minister André Rouvoet prijst deelnemers en medewerkers van het project Watch out om inzet en samenwerking tijdens de conferentie ‘Watch Out werkt’ op 27 januari 2010 in de Rotterdamse Kuip. ‘Watch out slaat drie vliegen in 1 klap en opleiding en werkervaring in de beveiliging voor jongeren, goed ingewerkte medewerkers voor werkgevers en veilige wijken voor de samenleving. Jullie laten zien wat de kracht van samenwerking is.’

Dames en heren, beste jongeren,

‘Watch out werkt!’ Zo heet deze bijeenkomst vandaag, en dat kan ik beamen. Ik heb me nog nooit zo veilig gevoeld als nu met mijn bodyguard hier vandaag. Dankjewel Silvana. ‘De ogen en oren van de politie’ worden jullie ook wel genoemd. Goed dat jullie erbij zijn, want het gaat natuurlijk over jullie.

Dames en heren, beste jongeren,
Mij is gevraagd hier te spreken over ‘de beleidskaders van werken, werkloosheid en veilige wijken’. Dat is een abstracte beschrijving voor regels en structuren die eigenlijk over mensen gaan. Ik zal het –vrij- vertalen naar wat de overheid doet om jongeren te ondersteunen als het gaat om bijvoorbeeld werkloosheid en werkgelegenheid. Maar het gaat allereerst om de jongeren zelf.

Jongeren zoals mijn bodyguard vandaag. En het gaat over een opleiding volgen en afmaken, over het vinden en behouden van werk, over veiligheid op straat en over iets betekenen voor de samenleving waarin je woont.

Dat je ze tegelijk kunt aanpakken, laten jullie met Watch Out zien. 140 werk- en opleidingsplaatsen, in 8 deelgemeenten en gemeenten binnen de regio Rotterdam Rijnmond, en meer dan 20 samenwerkingspartners.

Mijn complimenten voor de jongeren die meedoen én voor iedereen die het hen mogelijk maakt een opleiding te volgen en een baan te vinden. Ik kan wel zeggen, jullie laten samen zien wat de kracht van samenwerking is.

Dames en heren, beste jongeren,
Kansen komen voor de meeste jongeren in ons land wel voorbij, maar lang niet elke jongere heeft de mogelijkheid die kansen ook met twee handen aan te pakken.

Een kans grijpen, vraagt wat van een mens, helemaal als je persoonlijke problemen hebt. Het vraagt durf. Het vraagt inzet en doorzettingsvermogen. Om een diploma te halen en werkervaring op te doen. Zodat je zelf je leven kunt bepalen. Nu en later.

Ik vind het inspirerend om te zien, hoe jullie die uitdaging aangaan en wat je daarmee bereikt.

Dames en heren, beste jongeren,

Mijn complimenten zijn vandaag, zoals gezegd, ook voor iedereen die het project Watch Out mogelijk maakt. Ik zie hier een afspiegeling van de vele verbindingen die zijn gelegd om jongeren een kans te bieden op een zelfstandig bestaan. Dat is altijd belangrijk, maar zeker in tijden van crisis. Want het zijn de jongeren die in financieel onzekere tijden het eerst worden getroffen.

Het kabinet is zich daarvan zeer bewust. De bestrijding van Jeugdwerkloosheid heeft dan ook hoge prioriteit in de crisisaanpak. De analyse ‘Niet-werkende jongeren in crisistijd’ die het CBS vorige maand uitbracht, onderstreept dat ook nog eens. Het CBS concludeert dat de werkloosheid onder jongeren vooral is toegenomen, onder jongeren zonder startkwalificatie. Dat bevestigt het belang van een opleiding en het opdoen van werkervaring. Dat zijn ook de principes van Watch out.

Dames en heren, jongens en meisjes,
met het Actieplan Jeugdwerkloosheid dat we in mei vorig jaar lanceerden, wil het kabinet ervoor zorgen dat jongeren die door de crisis buiten de boot vallen toch alle kansen krijgen. Bijvoorbeeld door ze te stimuleren langer door te leren, of met intensieve begeleiding naar werk en door ervoor te zorgen dat meer leerwerkplaatsen en stages voor jongeren beschikbaar komen.

Dat doet het kabinet niet allemaal zelf, maar samen met allerlei organisaties in de regio’s. Zoals UWV, de gemeenten, scholen en maatschappelijke partners. Iedereen werkt mee aan een betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Jongeren kan ik adviseren: ga naar het Jongerenloket. Daar kun je terecht met al je vragen over onderwijs en werk. Of kijk op www.ikkan.nl/jongeren.

Dames en heren, beste jongeren,
De komst van de wet Investeren in Jongeren, geeft gemeenten de regie bij het verzorgen van een leer/werk aanbod voor jongeren en het verbinden van de verschillende samenwerkingspartners. In de wijken, dorpen en steden, daar moet het gebeuren! En gemeenten moeten dat scherp in het vizier houden. Ik kan wel zien dat er in de regio Rotterdam Rijnmond goed is nagedacht.

Het mooie van Watch Out vind ik dat het drie vliegen in 1 klap slaat:
Jongeren aan werkervaring en een diploma helpen, werkgevers krijgen goed opgeleide en ingewerkte werknemers, en de samenleving is er ook bij gebaat, want wijken worden veiliger door de inzet van de jongeren van Watch Out.

Juist die drieslag is mooi. Helemaal omdat het motto van het kabinet ‘Samen werken, samen leven’ zo prachtig in de praktijk wordt gebracht. Een goede combinatie van twee ambities van het kabinet: jongerenbeleid en wijkenaanpak.

Minister Eberhard van der Laan maakt zich hard voor de ondersteuning van wijken waar problemen zijn met bijvoorbeeld veiligheid, of wonen, werkgelegenheid, leren en opgroeien.
Samen met gemeenten, woningcorporaties, lokale organisaties en bewoners kijkt zijn programmaministerie voor Wonen, Wijken en Integratie wat nodig is in welke wijk om samen te zorgen voor een prettige leefomgeving.

Dat initiatieven om jongeren op weg te helpen lang niet altijd bij de overheid vandaan hoeven te komen, laat bijvoorbeeld ook het restaurant ‘Fifteen Amsterdam’ van de Britse tv-kok Jamie Oliver zien. Jongeren zonder startkwalificatie krijgen er de mogelijkheid een basisopleiding tot kok te volgen en tegelijk werkervaring op te doen. Een mooi initiatief én met goede resultaten, zoals we bijvoorbeeld laatst nog konden lezen in interviews met twee deelnemers in Trouw.

We moeten ons blijven realiseren dat jongeren vaak als eerst worden getroffen door een crisis op de arbeidsmarkt. Dat geldt nog sterker voor jongeren die geen startkwalificatie hebben en ook nog eens met verschillende problemen kampen, op school, thuis of met zichzelf.

Het kabinet wil overbelaste jongeren, zoals we deze groep ook wel noemen, extra ondersteunen bij het halen van een diploma en het vinden van een baan. Daarom kunnen scholen voor voorbereidend en middelbaar onderwijs - tijdelijk -gebruik maken van extra subsidie. Dat noemen we de plusvoorziening en daarvoor is in totaal dit en volgend schooljaar 60 miljoen euro beschikbaar.

Voor jongeren met een jeugdzorg achtergrond hebben de MO-groep en MKB Nederland en de krachten gebundeld. Eind deze maand beginnen ze met een proefproject zodat ook die jongeren de kans hebben een opleiding te volgen, werkervaring op te doen en een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Dames en heren, beste jongeren,
Voor het kabinet en het programmaministerie voor Jeugd en Gezin is de bestrijding van jeugdwerkloosheid één van de topprioriteiten. Regionale actieplannen worden onder de loep gelegd, bijvoorbeeld om te checken of er genoeg aandacht is voor kwetsbare jongeren. Maar daarmee houdt het niet op. Het programmaministerie blijft jongeren bevragen naar hun ervaringen met de crisis. Wat merken ze zelf en in hun directe omgeving van de crisis? Hebben zij hun keuzes over de toekomst aangepast of niet, hebben ze ervoor gekozen om toch nog dat extra jaar te gaan studeren om hun kansen op arbeidsmarkt te vergroten?

Dat doet Jeugd en Gezin bijvoorbeeld met onderzoek naar, wat zo mooi heet, de perceptie van jongeren. Dat doen we regelmatig en in maart verwachten we de nieuwste inzichten.

Ik heb een paar voorbeelden genoemd van wat de overheid doet om jeugdwerkloosheid te bestrijden, om jongeren kansen te kunnen laten pakken: actieplan jeugdwerkloosheid, de plusvoorziening, jongeren laten door leren enzovoort. Hoe meer we weten over hoe jongeren de crisis beleven, hoe beter we kunnen bepalen of we op de juiste weg zijn, met die ‘beleidskaders’ waarover mij gevraagd werd te spreken.

Dames en heren, tot slot terug naar Rotterdam. U heeft heel goed gekeken wat nodig is: werkervaring voor jongeren, goede krachten voor werkgevers en meer veiligheid in de wijken. Wat een krachtige manier van verbinden en samenwerken! En dat geldt zeker voor jullie, beste jongeren. Ik zal zoveel mogelijk mensen vertellen over Watch Out, want ik denk dat jullie andere plaatsen zeker zullen inspireren. Voor nu kan ik alleen maar zeggen: ga zo door en Watch out!

Hartelijk dank voor de aandacht.