Minister Verburg kondigt onderzoek aan over effect maaltijden in zorginstellingen

De ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laten onderzoek doen naar de effecten van goede voeding en een betere ambiance bij maaltijden in zorginstellingen. Minister Verburg van LNV geeft op donderdag 27 mei een toelichting op het onderzoek.

Het onderzoek 'De Genietende Groene Tafel' wordt gehouden in zorginstelling De Watersteeg (BrabantZorg) in Veghel en wordt uitgevoerd door Wageningen Universiteit Research (WUR) samen met Phliss, een onderneming dat eet- en drinkconcepten bedenkt voor wonen, welzijn, zorg en onderwijs.

Van 14 juni tot 9 augustus krijgen bewoners van De Watersteeg in Veghel een andere maaltijd in een andere ambiance dan normaal aangeboden. Daarna wordt geïnventariseerd wat het effect is geweest. De officiële resultaten van het onderzoek zullen worden gepresenteerd in september.

Het onderzoek past in het beleid zoals neergelegd in de nota Duurzaam Voedsel die het kabinet vorig jaar juni uitbracht. Eén van de speerpunten is het vergroten van het aanbod duurzaam voedsel in zogeheten 'gesloten settings', zoals bedrijfsrestaurants, school- en sportkantines en zorginstellingen. Minister Verburg sprak vorig jaar mei tijdens een bijeenkomst van zorginstellingen over het belang van onderzoek naar de relatie tussen goed eten en medicijngebruik. Deze pilot is hier een eerste uitwerking van.

Naast persberichten kunt u zich ook abonneren op 'onderwerpen'. Klik daarvoor op abonneren.