Handreiking Scenario's wooncorporaties

In 2010 maken veel gemeenten de omslag van verplichte inburgering naar het vinden, werven en aanbieden van een inburgeringsvoorziening voor de groep vrijwillige inburgeraars. Dit betekent dat gemeenten actief op zoek moeten naar deze doelgroepen. Corporaties kunnen een belangrijke rol spelen voor gemeenten op het terrein van inburgering van vrijwillige inburgeraars. Zowel voor de corporatie als ook voor de gemeenten zijn er voordelen.