Antwoorden Kamervragen Beleidsreactie Onderwijsverslag 2007-2008 van de Inspectie van het Onderwijs

Antwoorden van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op vragen over de brief van 20 april 2010 met de beleidsreactie op het Onderwijsverslag 2007-2008 van de Inspectie van het Onderwijs (Kamerstuk 32 123, n r. 122).