Aanbieden advies Onderwijsraad "Naar hogere leerprestaties in het voortgezet onderwijs"

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stuurt de Tweede Kamer het advies van de Onderwijsraad,  "Naar hogere leerprestaties in het voortgezet onderwijs". Het advies van de raad draagt bij aan de ontwikkeling van het Actieplan Beter Presteren.