Leerplankundige analyse van PISA-trends

Rapport van Stichting leerplanontwikkeling (SLO) waarin de dalende resultaten van Nederlandse leerlingen binnen PISA worden geanalyseerd. PISA (Programme for International Student Assessment) is een driejaarlijks onderzoek naar de kennis en vaardigheden van 15-jarigen in verschillende landen.