Aanbieden nota naar aanleiding van het verslag voorstel tot goedkeuring Maritiem Arbeidsverdrag

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag van de behandeling van het voorstel tot goedkeuring van het Maritiem Arbeidsverdrag.