Effectief Schakelen: verbeteren van de informatieoverdracht tussen PO en VO

Advies van de PO-Raad, de Algemene vereniging schoolleiders (AVS) en de VO-raad over de overdracht van leerlinggegevens aan het voortgezet onderwijs na afsluiting van het basisonderwijs of speciaal (basis)onderwijs.