Proposal building relationships and accelerating success of Dutch companies in projects and initiatives funded by IFI's

Voorstel om Nederlandse bedrijven meer kansen te geven in aanbestedingsprocedures van internationale financiële instellingen (IFI's).