Aanbiedingsbrief Memorie van Antwoord Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) biedt de Eerste Kamer de Memorie van Antwoord aan van het wetsvoorstel mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (32 521).