Antwoord Kamervragen gezondheid Turkse en Marokkaanse vrouwen belemmering om te werken

Antwoorden van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op vragen van de leden Van Klaveren en Van den Besselaar (beiden PVV) over een bericht dat problemen met de gezondheid Turkse en Marokkaanse vrouwen belemmeren om te werken.