Aanbiedingsbrief Dag van de Leerplicht 17 maart 2011

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) informeert, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Tweede Kamer over de Dag van de Leerplicht die op 17 maart 2011 gevierd wordt. Tevens stuurt ze de meest actuele cijfers over schoolverzuim en geeft zij informatie over de uitkomsten van het verslag over het lik-op-stukbeleid en over de mogelijkheden om de kinderbijslag te korten voor kinderen onder de 16 jaar wanneer niet wordt voldaan aan de bepalingen in de Leerplichtwet 1969.