Aanbiedingsbrief Nota n.a.v. verslag wetsvoorstel verhoging collegegeld langstudeerders (32618)

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) biedt, mede namens de minister van Economische Zaken en Innovatie (EL&I) en de staatssecretaris van Financiën, de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag aan over het wetsvoorstel verhoging collegegeld langstudeerders.