Nota n.a.v. verslag wetsvoorstel verhoging collegegeld langstudeerders (32618)

Nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel verhoging collegegeld langstudeerders (32618).