Antwoorden over openbaarmaking rapport Hoekstra

Antwoorden van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over de openbaarmaking van het rapport Hoekstra ("Fries in het onderwijs: meer ruimte, regie en rekenschap voor de provincie Fryslân").