Brief bij de antwoorden over de openbaarmaking van het rapport Hoekstra

Brief bij de antwoorden van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over de openbaarmaking van het rapport Hoekstra.