Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’

In dit actieplan benoemt de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 10 concrete acties om mishandeling van ouderen te bestrijden.