Advies Raad van State wetsvoorstel wijziging Wet melding collectief ontslag

Advies van de Raad van State over het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet melding collectief ontslag (Wmco) in verband met de uitbreiding van de reikwijdte en ter bevordering van de naleving van deze wet.