Kamerbrief audit INDiGO

De minister voor Immigratie en Asiel informeert de Tweede Kamer, mede namens de minister van Defensie, over de maatregelen die hij heeft genomen naar aanleiding van het onderzoek naar de problemen bij de invoering van het informatiesysteem INDiGO bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).