Aanbiedingsbrief wijziging besluit huurprijzen woonruimte

Minister Donner (BZK) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel) aan. De brief is ook verzonden aan de Eerste Kamer.