Fictieve voorbeelden Verantwoord Begroten

Minister van Financiën De Jager stuurt de Tweede Kamer een set fictieve voorbeelden die behoren bij de voorstellen in het kader van Verantwoord Begroten.