Eindrapportage actieplan jeugdwerkloosheid: kwantitatieve resultaten in de regio's

De kwantitatieve resultaten in de regio's van het Actieplan jeugdwerkloosheid.