Kamerbrief over wijziging Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met invoering prestatiebekostiging

Brief van staatssecretaris Zijlstra (OCW) aan de Tweede Kamer over het conceptbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (UWHW) 2008. Dit in verband met de invoering van prestatiebekostiging in het hoger onderwijs.