Reactie op het Onderwijsverslag 2010-2011

Hier vindt u het Onderwijsverslag 2010-2011 van de Inspectie van het Onderwijs en de reactie van minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra.