Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging rond Wet gebruik Friese taal

Aanbiedingsbrief van minister Spies (BZK) aan de Tweede Kamer bij de nota van wijziging rond de regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal).