Kracht in NL Parade

Op 8 oktober 2012 vond in de Caballerofabriek in Den Haag de 'Kracht in NL Parade' plaats. Deze middag stond in het teken van een samenspel van overheid, bedrijfsleven en samenleving op terreinen als zorg, veiligheid, energie en leefbaarheid.

(Mensen staan bij standjes te praten.)

VOICE-OVER: Burgerinitiatieven en sociaal ondernemerschap waren in alle vormen vertegenwoordigd op de bijeenkomst 'Kracht in Nederland' in de Caballerofabriek in Den Haag.
De relatie tussen burgers, organisaties en overheid verandert.
Hoe precies, daar werd op deze bijeenkomst over gesproken.
Minister Spies was een van de aanwezigen want ook het ministerie van Binnenlandse Zaken is een actieve partner van Kracht in Nederland.
Niet zozeer om dingen te regelen, maar vooral om initiatieven te faciliteren.
IMKE ARTS: Over de rol van de overheid daarin daar hoor je geluiden van: Ja, de overheid zou zich wat meer terug moeten trekken, zou kunnen faciliteren, ruimte bieden.
We zijn aan het verkennen: Hoe werkt dat dan?
En wat wordt er van de overheid verwacht, als je een initiatief wil ondernemen?
MINISTER SPIES: Je staat er versteld van wat mensen zelf kunnen en willen en als we daar als overheid wat beter naar luisteren en het initiatief ook wat vaker daarvandaan laten komen dan is het eindresultaat misschien niet altijd precies wat de overheid als ze het zelf had bedacht, wat gerealiseerd was.
Maar je ziet wel dat de mensen die het zelf hebben gemaakt er vaak meer tevreden mee zijn, er trotser op zijn ook dan wanneer we dat met de beste bedoelingen in de vorm van bemoeizorg van de overheid weer over ze uit hadden gestort.

(Aldus Spies.)

VOICE-OVER: Een van de aanwezige organisaties, 'GreenWish' is inmiddels ervaren in het adviseren en begeleiden van initiatieven.
RINSKE VAN NOORTWIJK: De onderwerpen zijn zo breed als ik weet niet wat.
Het gaat over moestuinen in de stad.
Het gaat over projecten om kinderen die net buiten de boot dreigen te vallen weer op het rechte spoor te helpen. Het gaat over senioren en natuur.
Het gaat over voedsel op scholen. Zo breed als de samenleving.
VERSLAGGEVER: Je komt een hoop tegen maar waar lopen dat soort initiatieven vaak tegenaan waar jullie ze mee helpen?
We doen dit werk al tien jaar en tien jaar geleden hielpen we vooral stichtingen aan subsidie en tegenwoordig helpen we vooral sociaal ondernemers aan een netwerk en aan financiering op een nieuwe, creatieve manier.
We merkten op een gegeven ogenblik ook: we komen er niet met het alleen maar helpen van die individuen, van die initiatieven.
We moeten ook zorgen dat organisaties in de samenleving, zoals de overheid meer nieuwsgierig worden en meer bereidwillig zijn om te gaan samenwerken, het moet echt samen.

(Aldus Van Noortwijk.)

VOICE-OVER: Meer informatie over de initiatieven van Kracht in Nederland zijn te vinden op de website.

(Beeldtekst: www.krachtinnl.nl Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van de Rijksoverheid.)