Memo tk VvW inzake van enige wetten in verband met de handhaving van voorschriften in de Engelse taal