Voorstel van Wet en Memorie van toelichting voorgelegd aan afdeling advisering