Monitor Investeringen VV(T) 2011-2015

Nulmeting van de monitor van de inzet van investeringen in de
verplegings- en verzorgingshuizen en de thuiszorg (VVT). Doel is het volgen van de ontwikkeling van het (extra) aantal zorgmedewerkers en overige investeringen in de kwaliteit van het primaire zorgproces in de VVT.