Voortgangsrapport 2012 van de transitie van de Nederlandse mosselsector

Dit rapport beschrijft de voortgang van de transitie van de Nederlandse mosselsector tot en met het jaar 2012, zoals vastgelegd in het ‘Convenant transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee’ van 21 oktober 2008 en nader uitgewerkt in het Plan van Uitvoering Transitie Mosselsector van 3 februari 2010.