Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macroniveau

COELO publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten. Dat is een overzicht van het niveau en de ontwikkeling van de belastingen en heffingen van gemeenten, provincies en waterschappen op microniveau. Met ingang van 2013 is de atlas uitgebreid. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Financiën bevat de Atlas nu ook een monitor van de ontwikkelingen van de lokale lasten op macroniveau. Dit onderdeel van de Atlas verschijnt ook apart. Die publicatie hebt u nu in handen.

Het betreft het zogenoemde algemene deel van de Atlas: bladzijden 9 tot en met 31. De bladzijden zijn één op één overgenomen uit de originele publicatie, waardoor de paginanummering gelijk is aan die van de Atlas van de lokale lasten 2013. In het rapport wordt soms verwezen naar bladzijdenummers. Dit betreft bladzijden in de Atlas van de lokale lasten. Voor ontwikkelingen op microniveau verwijzen wij u naar de Atlas van de lokale lasten 2013 en naar www.coelo.nl.